Partner:
1:2
(0:2, 1:0, 0:0)
konec
36. K. Kostin (Pokka, Knight) – 2. Rukavišnikov (Dawes, Jarullin), 8. Voronkov (T. Murphy, A. Galimov)